Thông tin thêm

 

Đặc điểm của palang cap Hitachi:

 Palang Hitachi được trang bị hệ thống quá nhiệt quá tải, giúp tăng cường tuổi thọ của palang

 Hệ thống phanh có thiết bị tự điều chỉnh lực thắng, Kết hợp giữa phanh chính và phanh phụ luôn đảm bảo an toàn lao động.

V-series hoist: Tải trọng từ  1/2 đến 30 tấn:

Model Name:1/2M-T65;1/2HM-T65;1M-T65;1HM-T65;2M-T75;2HM-75;3M-T65;3HM-T65;5M-T55;5HM-T55

                   7,5M-T55;7,5HM-T55;10M-T55;10HM-T55;15M-T55;15HM-T55;20HM-T55.

                   1/2L-T55;1L-T55;1HL-T55;2L-T55;2HL-T55;3L-T55;3HL-T55;5L-T55

                  2HD-T55;3D-T55;3HD-T55;5D-T55;5HD-T55;7,5D-T55;7,5HD-T55;10D-T55;10HD-T55;

                  15D-T55;15HD-T55;20HD-T55;20HD-T55

Bao gồm các loại: Palang tiêu chuẩn, palang trần thấp, palang dầm đôi, Palang hai tấc độ.
A-series hoist;Tải trọng từ 1/2 đến 5 tấn:

Model Name:1AM-T65;1HAM-T65;2AM-T75;2HAM-T75;3AM-T65;3HAM-T65

Bao gồm các loại: Palang tiêu chuẩn và palang trần thấp

Thông tin sản phẩm:

Palăng Xích Điện của Hitachi có các tính năng đặc biệt sau:

Bánh răng xoắn: hoạt động êm / Bộ phận hãm có tuổi thọ cao / Công-tắc Điện từ.

Rờ-le kiểm tra pha đảo / Xích tải / Hộp chứa xích / Móc dưới.

Công-tắc giới hạn (lên và xuống) / Hệ thống hãm phụ / Cáp cắm vào.

Cáp điều khiển/ Công-tắc điều khiển / Bộ giới hạn quá tải của Hitachi.

Hitachi Hoist: Palang xích điện Hitachi

Seria S: Tải trọng từ 250kg đến 5 tấn

Model Name:1/4S(H)2;1/2 S(H)2;1S(H);2S(H);3S(H);5S(H)

loại :1 tốc độ, 2 tốc độ.

Động cơ điện:1 Pha hoặc 3 pha

Seria F: Tải trọng từ 1 đến 15 tấn

Model Name:1F(H);2F(H);3F(H);5F(H);10 F(H);15 F(H)

Loại: 1 tốc độ;2 tốc độ.

Động cơ điện 3 pha

Trolley Điện Hitachi:

Seria ST: Tải trọng từ 1 đến 3 tấn

Model Name:1ST;2ST;3ST

Seria ET: Tải trọng từ 1 đến 5 tấn

Model Name:1ET;2ET;3ET;5ET

Trolley đẩy tay Hitachi:

Seria BC(H): Tải trọng từ 1 đến 5 tấn

Model Name:1/2BC(H);1BC(H);2BC(H);3BCH;5 BCH

Seria BP: Tải trọng từ 1 đến 2 tấn

Model Name:1/2BP;1BP;2BP